About me behind my photographic artwork

 

I personally don't think it's important who I am. I think that the most important thing is that you, as a viewer of my works, are touched in some way by seeing them. Should our life paths cross, we will surely get to know each other in some way, where you yourself will be able to form your own opinion of me. Until then, live well and do good and remember... "What an artist can give you is only in his artwork as you, the viewer, perceive and experience the work."

 

But of course you can ask why I create these works.

The honest answer is that I don't always have any deeper thoughts or messages when I start working on my artwork. Sometimes they come during the process and sometimes I have nothing. It is only the creation of the image that is interesting and fascinating to me, then I just let my imagination run wild. That might be an explanation why I appreciate the abstract part of art. When you take the time to study the work and just let it enter you, it triggers creativity in you and then the work of art begins to live and speak its own language to me / the viewer.

But of course there are messages and thoughts that I try to highlight in some of my works. But because I believe that a work of art of any kind is always up to the viewer to decide what they get out of the work. Does it arouse feelings, experience, curiosity or do that you see something in the work that maybe no one else sees. It is the most important thing that the viewer gets an experience of some kind. If my artwork or pictures can give you this then I have been able to give you something and you have gotten something out of my work. Maybe it's only temporary right now when you visit my website or you carry them with you in your memory or you order a work to hang on one of your walls. Whichever it is, it's exactly as it should be.

 

 

If you wish to use one of my artworks on e.g. a blog, website or similar, you can contact me and you will receive images that are adapted to your media.

 

E-mail:  art@heinipeters.com

 

 

Om mig bakom mina fotografisk verk

 

Jag personligen tycker inte det är viktigt vem jag är. Jag tänker mig att det viktigaste är att du som betraktare av mina verk på något sätt berörs av att se dem. Skulle våra livsvägar korsas kommer vi säkert att på något sätt lära känna varandra där du själv får bilda din egna uppfattning.  Fram till dess, lev väl och gör gott och kom ihåg...  "Det en konstnär kan ge dig finns endast i dennes konstverk som du som betraktare uppfattar och upplever verket.

 

Men självklart kan man fråga sig varför jag skapa dessa verk.

Det ärliga svaret är att jag inte alltid har några djupare tankar eller budskap när jag påbörjar arbetet med mina konstverk. Ibland kommer de under processen och ibland så har jag ingenting. Det är bara skapandet av bilden som är intressant och fascinerande för mig då och då släpper jag bara loss min fantasi Det kanske är en förklaring varför jag uppskattar den abstrakta delen av konst. När man tar sig tiden att studera verket och bara låter det komma in till en så sätter det igång kreativiteten i en och då börjar konstverket att leva och tala sitt egna språk till mig / betraktaren.

Men visst så finns det budskap och tankar som jag försöker framhäva i vissa av mina verk. Men eftersom jag anser att ett konstverk av vilket slag som helst alltid är upp till betraktaren att avgöra vad denna får ut av verket. Väcker det känslor, upplevelse, nyfikenhet eller ser du något i verket som kanske ingen annan ser. Det är det viktigaste att just betraktaren får en upplevelse av något slag. Kan mina konstverk eller bilder ge dig detta så har jag kunnat ge dig något och du har fått ut något av mitt arbete. Kanske är det bara tillfälligt just nu när du besöker min hemsida eller så bär du med dig dem i ditt minne eller så beställer du ett verk som hänger på någon av dina väggar. Vilket som det än är,  så är det precis som det ska vara.

 

 

 

Önskar du att använda något av mina konstverk på  t.ex en blogg, hemsida eller liknade , kan du kontakta mig så kommer du få bilder som är anpassade till din media.

 

 

 

E-post:  art@heinipeters.com

 

Partner website

 

www.rhak.se