Hong Kong #3

 香港 Hēunggóng  香港 Xiānggǎng;

 

Hong Kong's skyscrapers. But it is always up to the viewer to decide what they see in the artwork.

 

 

Each artwork is produced on Giclée fine art print on Hanhemühle Photo Rag Baryta 315 gsm and is signed & numbered and comes with a certificate.

It is also possible to have the work of art glued into a diamond glass sheet. Contact me for more information if you wish to have it.

 

Limited edition

 

10 pcs 70 x 50 cm:

10 pcs 100 x 70 cm:

  5 pcs 140 x 100 cm:

2 AP

 

Inquiries about the artwork and delivery contact me at: art@heinipeters.com

 

Buy information

 

This work is for personal use only intended for display in the home or other private spaces. For any other use, such as display in public spaces or institutions, publication of the image online for commercial purposes or in print, or any other form of use, written permission must be obtained from the copyright holder, in this case the photographer.

 

For bloggers.

 

If you wish to display, publish the image in a blog or similar, it is permitted if there is a clear reference to heinipeters.com If you wish to receive the image in a special resolution, send an email to art@heinipeters.com and we will sort it out.

 

 

Hong Kong # 3

 

Hongkongs skyskrapor. Men det alltid upp till betraktaren av avgöra vad denne ser i bilden.

 

 

Varje konstverk är framtaget på Giclée fine art print  på Hanhemühle Photo Rag Baryta  315 gsm och är signerad & numrerad samt levereras med ett certifikat.

Det är även möjligt att få konstverket limmad i en diamantglasskiva. Kontakta mig för mer information om ni önskar ha det.

 

Begränsad upplagan

 

10 pcs 70 x 50 cm:

10 pcs 100 x 70 cm:

  5 pcs 140 x 100 cm:

2 AP 

 

Förfrågningar om konstverket och leverans kontakta  mig på:   art@heinipeters.com

 

Köp information

Detta verk är endast för personligt bruk  avsett för visning i hemmet eller andra privata utrymmen. För all annan användning, såsom visning i offentliga utrymmen eller institutioner, publicering av bilden online i kommersiellt syfte  eller i tryck, eller någon annan form av användning, måste skriftligt tillstånd inhämtas från upphovsrätt innehavaren, i detta fall fotografen.

 

För bloggare.

Önskar du visa, publicerar bilden i en blogg eller liknande är det tillåtet om det finns en tydlig hänvisning till heinipeters.com  Önskar ni få bilden i en speciell upplösning skicka då ett mail till art@heinipeters.com så löser vi det.