Scissor

 

This picture is a result of doing a commissioned photo job for a hairdresser. As I began to look more closely at his scissors, I saw a shape that appealed to me. I photographed the scissors and cut out the shape and started creating and it became an abstract work.

 

Inquiries about the artwork and delivery contact me at: art@heinipeters.com

 

 

Limited edition

 

10 pcs   70 x    70 cm:

10 pcs 100 x  100 cm:

  5 pcs 140 x  140 cm:

2 AP

 

Each artwork is produced on Giclée fine art print on Hanhemühle Photo Rag Baryta 315 gsm and is signed & numbered and comes with a certificate.

It is also possible to have the work of art glued into a diamond glass sheet. Contact me for more information if you wish to have it.

 

Inquiries about the artwork and delivery contact me at: art@heinipeters.com

 

Purchase information

This work is for personal use only intended for display in the home or other private spaces. For any other use, such as display in public spaces or institutions, publication of the image online or in print, or any other form of use, written permission must be obtained from the copyright holder, in this case the photographer. The prices are stated including VAT for private individuals.

 

Copyright protection. You are welcome to use the image / artwork digitally for free online if it is not for commercial purposes. But please refer the work to me and my website and please also let me know where you use the image.

 

 

Sax

 

Denna bild är ett resultat av att jag gjorde ett uppdrags fotojobb åt en frisör. När jag började se närmre på hans sax så så jag en form som tilltalade mig. Jag fotograferade saxen och klippte ut formen och började skapa och det ble ett abstrakt verk.

 

Varje konstverk är framtaget på Giclée fine art print  på Hanhemühle Photo Rag Baryta  315 gsm och är signerad & numrerad samt levereras med ett certifikat.

Det är även möjligt att få konstverket limmad i en diamantglasskiva. Kontakta mig för mer information om ni önskar ha det.

 

Begränsad upplagan

 

10 st    70 x 70 cm :

10 st  100 x 70 cm :

  5 st  140 x 100 cm :

2 st AP  

 

Förfrågningar om konstverket och leverans kontakta  mig på:   art@heinipeters.com

 

Köpinformation

Detta verk är endast för personligt bruk  avsett för visning i hemmet eller andra privata utrymmen. För all annan användning, såsom visning i offentliga utrymmen eller institutioner, publicering av bilden online eller i tryck, eller någon annan form av användning, måste skriftligt tillstånd inhämtas från upphovsrätt innehavaren, i detta fall fotografen. Priserna är angivna inklusive moms för privatpersoner.

 

Upphovsrättsskydd. Ni får gärna använda bilden /konstverket gratis digitalt på nätet om det inte är i kommerisiellt syfte. Men vänligen hänvisa verket till mig och min hemsida och snälla meddela mig även gärna vart ni använder bilden.