Birds in the Blue Hour #1

 

 

 

Each artwork is produced on Giclée fine art print on Hanhemühle Photo Rag Baryta 315 gsm and is signed & numbered and comes with a certificate.

It is also possible to get the artwork as a glass painting in diamond glass.

 

 

Limited edition

 

10 pcs 70 x 50 cm:

10 pcs 100 x 70 cm:

  5 pcs 140 x 100 cm:

2 AP

 

 

Inquiries about the artwork and delivery contact me at: art@heinipeters.com

 

Other purchase information

This work is for personal use only intended for display in the home or other private spaces. For any other use, such as display in public spaces or institutions, publication of the image online or in print, or any other form of use, written permission must be obtained from the copyright holder, in this case the photographer. The prices are stated including VAT for private individuals.

 

 

Background to the artwork:

 

This picture was taken in Stockholm's outer archipelago on a warm summer evening during the so-called blue hour after sunset. Seeing seagulls flying out by the sea bands always makes me experience a freedom, to just be able to fly and glide on wherever it wants. Which I think many sailors can share the feeling with when you go out to sea.

 

But of course it is always up to the viewer to decide what they see in the picture.

 

 

Fåglar i blå timmen # 1

 

 

 

Varje konstverk är framtaget på Giclée fine art print  på Hanhemühle Photo Rag Baryta  315 gsm och är signerad & numrerad samt levereras med ett certifikat.

Det går även få konstverket som en glastavla i diamantglas.

 

 

Begränsad upplagan

 

10 st    40 x 30 cm :

10 st  100 x 70 cm :

  5 st  140 x 100 cm :

2 st AP

 

 

Förfrågningar om konstverket och leverans kontakta  mig på:   art@heinipeters.com

 

Övrig köpinformation

Detta verk är endast för personligt bruk  avsett för visning i hemmet eller andra privata utrymmen. För all annan användning, såsom visning i offentliga utrymmen eller institutioner, publicering av bilden online eller i tryck, eller någon annan form av användning, måste skriftligt tillstånd inhämtas från upphovsrätt innehavaren, i detta fall fotografen. Priserna är angivna inklusive moms för privatpersoner.

 

 

Bakgrund till konstverket:

 

Denna bild gjordes i Stockholms ytterskärgård en ljummen sommarkväll under den så kallade blå timmen efter solnedgången.  Att se måsar flyga ute vid havsbanden får mig alltid att uppleva en frihet, att bara kunna flyga och glida vidare vart denna än vill. Som jag tror många sjömän kan dela känslan med när man far ut på havet.

 

Men självklart är det alltid upp till betraktaren av avgöra vad denne ser i bilden.