A Frozen Sea #1

 

 

 

Each artwork is produced on Giclée fine art print on Hanhemühle Photo Rag Baryta 315 gsm and is signed & numbered and comes with a certificate.

It is also possible to get the artwork as a glass painting in diamond glass.

 

 

Limited edition

 

10 pcs 70 x 50 cm:

10 pcs 100 x 70 cm:

  5 pcs 140 x 100 cm:

2 AP

 

 

Inquiries about the artwork and delivery contact me at: art@heinipeters.com

 

Other purchase information

This work is for personal use only intended for display in the home or other private spaces. For any other use, such as display in public spaces or institutions, publication of the image online or in print, or any other form of use, written permission must be obtained from the copyright holder, in this case the photographer. The prices are stated including VAT for private individuals.

 

 

About the picture:

 

To me it is just beautiful and shows the magnificence and enormous forces of our nature and world we live in. The lighthouse shows the way out and in for the sailors who sail our seas. Imagine how for centuries sailors have sailed out on the seas where they have experienced the enormous forces of the sea and nature. This is still the case despite today's modern ships. I imagine that the lighthouse standing there gives sailors double messages and feelings. Freedom to sail out to sea and security and longing to get to port and home to loved ones.

 

But of course it is always up to the viewer to decide what they see in the picture.

 

 

Ett fruset hav # 1

 

 

 

Varje konstverk är framtaget på Giclée fine art print  på Hanhemühle Photo Rag Baryta  315 gsm och är signerad & numrerad samt levereras med ett certifikat.

Det går även få konstverket som en glastavla i diamantglas.

 

 

Begränsad upplagan

 

10 pcs 70 x 50 cm:

10 pcs 100 x 70 cm:

  5 pcs 140 x 100 cm:

2 AP

 

 

Förfrågningar om konstverket och leverans kontakta  mig på:   art@heinipeters.com

 

köpinformation

Detta verk är endast för personligt bruk  avsett för visning i hemmet eller andra privata utrymmen. För all annan användning, såsom visning i offentliga utrymmen eller institutioner, publicering av bilden online eller i tryck, eller någon annan form av användning, måste skriftligt tillstånd inhämtas från upphovsrätt innehavaren, i detta fall fotografen. Priserna är angivna inklusive moms för privatpersoner.

 

 

Om bilden:

 

För mig är det bara vackert och visar storslagenheten och de enorma krafterna i vår natur och värld vi lever i. Fyren visar vägen ut och in för sjömännen som seglar på våra hav. Föreställ er hur sjömän i århundraden har seglat ut på haven där de fått uppleva havets och naturens enorma krafter. Så är det fortfarande trots dagens moderna fartyg. Jag tänker mig att fyren som står där ger sjömän dubbla budskap och känslor. Frihet att passera ut mot havet och trygghet och längtan att få komma i hamn och hem till sina nära och kära.

 

Men självklart är det alltid upp till betraktaren av avgöra vad denne ser i bilden.