Poznan,# 5 Poland 2022

 

Each artwork is produced on Giclée fine art print on Hanhemühle Photo Rag Baryta 315 gsm and is signed & numbered and comes with a certificate.

It is also possible to have the work of art glued into a diamond glass sheet. Contact me for more information if you wish to have it.

 

Limited edition

 

10 pcs 70 x 50 cm:

10 pcs 100 x 70 cm:

  5 pcs 140 x 100 cm:

2 AP

 

Inquiries about the artwork and delivery contact me at: art@heinipeters.com

 

Purchase information

This work is for personal use only intended for display in the home or other private spaces. For any other use, such as display in public spaces or institutions, publication of the image online or in print, or any other form of use, written permission must be obtained from the copyright holder, in this case the photographer. The prices are stated including VAT for private individuals.

 

 

Background to the artwork:

 

I visited the city of Poznan in Poland, where I wander around the old town where everything once began for this city. When you go there and really look at the old buildings and alleys, you experience a wonderful atmosphere. Sure, many of the old buildings are really worn, but that's exactly what allows you to experience the historical feeling, and you just want to see more and more of the city.

 

Of course I photographed a lot and then when I went through my pictures I started to see the pictures flow together and I started to combine the different parts of the city. That is what you can see in these works. Anyone who looks closely will probably find something in them.

 

But of course it is always up to the viewer to decide what they see in the artwork.

 

Copyright protection. You are welcome to use the image / artwork digitally for free online if it is not for commercial purposes. But please refer the work to me and my website and please also let me know where you use the image.

 

 

Poznan,# 5 Poland 2022

 

Varje konstverk är framtaget på Giclée fine art print  på Hanhemühle Photo Rag Baryta  315 gsm och är signerad & numrerad samt levereras med ett certifikat.

Det är även möjligt att få konstverket limmad i en diamantglasskiva. Kontakta mig för mer information om ni önskar ha det.

 

Begränsad upplagan

 

10 pcs 70 x 50 cm:

10 pcs 100 x 70 cm:

  5 pcs 140 x 100 cm:

2 AP

 

Förfrågningar om konstverket och leverans kontakta  mig på:   art@heinipeters.com

 

Köpinformation

Detta verk är endast för personligt bruk  avsett för visning i hemmet eller andra privata utrymmen. För all annan användning, såsom visning i offentliga utrymmen eller institutioner, publicering av bilden online eller i tryck, eller någon annan form av användning, måste skriftligt tillstånd inhämtas från upphovsrätt innehavaren, i detta fall fotografen. Priserna är angivna inklusive moms för privatpersoner.

 

 

Bakgrund till konstverket:

Jag besökte staden Poznan i Polen, där jag vandrar runt i den gamla staden där allt en gång började för denna stad. När man går där och riktigt tittar på de gamla byggnader och gränder upplever man en härlig atmosfär. Visst är många av de gamla byggnader riktigt slitna men det är just det som gör att man kan uppleva den historiska känslan, och man vill bara se mer och mer av staden.

 

Självklart fotograferade mycket och när jag sedan gick igenom mina bilder började jag se bilderna flyta ihop och jag började kombinera de olika delarna av staden. Det är vad du kan se i dessa verk. Den som tittar noga finner nog en del i dem.

 

Men självklart är det alltid upp till betraktaren av avgöra vad denne ser i bilden.

 

Upphovsrättsskydd. Ni får gärna använda bilden /konstverket gratis digitalt på nätet om det inte är i kommerisiellt syfte. Men vänligen hänvisa verket till mig och min hemsida och snälla meddela mig även gärna vart ni använder bilden.